Yesuteeŋ tapʋlaa

Ŋ chɛ wombiiŋ nɛ dɩ ŋ bɩrɩmɛ ŋ mɛlɛ arɩ ŋ wʋchooloo?

Tapʋlɩa la ŋ sɩ jaŋ hɛ Yesu teeŋ jaŋ ŋaa ŋɩɩ pɩŋ. MentorLink International nɩaa arɩ Yesu sinii tɩntɩnnaa kʋ pɛ dɔŋɔ lɛ nɛ a kɛŋ sinii la ŋaa wɩaa sɩ jaŋ wuo dagɛ sɩpaalaaraa ŋɩɩ ba sɩ jaŋ bʋl Yesu wɩaa. Siniiba la ka dagɛ wɩaa a mʋ tɩgɛ Yesu mɩɩsɩŋ wɩaa arɩ wɩalɩŋ ʋ sɩ dagɛ nɩaa, a saa pɛ wʋpɩɛsaa sɩ jaŋ leŋ ŋ bɩɩnɛ wɩaa, wɩaa ma sɩ jaŋ kaa chɔgɩsɛ a kaa magɩsa pɩ ma tɩtɩa.

Suomi ŋ dɩ Yesu vɛnɩŋ jɩnɩŋ!

Tapʋlaa mahɩŋ balɩa Yesu teeŋ

Yesu sinii la nɛ ŋɩɩ ba sɩ kaa kpaa leree mahɩmbalɩa. To Yesu harɩŋ ʋ mɩɩsɩŋ lɛ arɩ ʋ tɩntɩŋŋaa ʋ sɩ tɩma dʋnɩa lɛ. Gʋnnɛ ŋɩɩ ʋ sɩɩ chɛ la ŋɩŋaa wɩaa, a laa nɩaa sɩpaaŋ a leŋ la wʋŋaalaa bɩrɩmɛ nɩaa.

 

Tapʋlaa chori Yesu teeŋ- Kʋbɛɛ nɛ Yesu?

Vɛnɩŋ deeŋ nɛ jaŋ leŋ ŋ jɩŋ nɩɩla Yesu sɩ ŋaa. To bʋa deeŋ lɛ a wuo chaasa jɩŋ Wɩa Bie Yesu wɩaa.

 

Tapʋlaa balɩpɛ Yesu teeŋ: Wɩa lahɔrɩmɔ

To Yesu harɩŋ a gʋnnɛ ŋɩɩ ŋ sɩ jaŋ to a na Wɩa lahɔrɩmɔ ŋ mɩɩsɩŋ lɛ a kaa tɩŋ a pɩ nɩaa a wuo bɩrɩmɛ ba.

 

Tapʋlaa balɩpɛ Yesu teeŋ – Vɛŋ arɩ Yesu

Vɛnɩŋ deeŋ nɛ jaŋ leŋ ŋ jɩŋ nɩɩla Yesu sɩ ŋaa. To bʋa deeŋ lɛ a wuo chaasa jɩŋ Wɩa Bie Yesu wɩaa.

 

Tapʋlaa balɩdʋ Yesu teeŋ: Moribiee arɩ Dʋa wɩaa

Yesu kɛŋ wʋdaŋ nɛ dɩ ʋ dagɛla a mʋ tɩgɛ la moribiee arɩ la dʋa lɛ. Ʋ harɩŋ tonuŋ lɛ ʋ jaŋ chagɩlɛ la a mʋ tɩgɛ la moribiee arɩ la dʋa lɛ.