ትግርኛ፣ 40 መዓልታት ምስ የሱስ

01: መፈለምታ ዮሃ. 3፣16 – 17
02: ተኣምራዊ ልደት ሉቃ. 1፣3 – 2፣18
03: ጥምቀት የሱስ ሉቃ. 3፣1-23
04: ሰይጣን ንየሱስ ይፍትኖ ሉቃ. 4፣1-13
05: ተልእኾ የሱስ  ሉቃ. 4፣16-31
06: ሓቀኛ ትሕትና ሉቃ. 18፣10-14
07: ተኣምራዊ ግፋ ዓሳ ሉቃ. 5፣4-11
08: ንዝሞቱ ምትንሳእ  ሉቃ. 8፣41-56
09: ሕርየት እቶም ዓሰርተ ክልተ (ሃዋርያት)  ሉቃ. 5፣27-28, ሉቃ. 6፣12-16
10: ባርኮታት  ሉቃ. 6፣17-23
11: ስብከት ከረን (ቀዳማይ ክፋል) ሉቃ. 6፣24-27
12: ስብከት ከረን (ካልኣይ ክፋል) ሉቃ. 6፣27-42
13: ሕድገት ሓጢኣትን መግናሕትን ሉቃ. 7፣36-50
14: ደቀንስትዮ ሰዓብቲ የሱስ ሉቃ. 8፣1-3
15: ሕቶታት ዮሃንስ ሉቃ. 7፣18-23
16: ምስላ ዓይነታት ሓመድ   ሉቃ. 8፣4-15
17: ምስላ መብራህቲ ሉቃ. 8፣16-18
18: ማዕበል (ህቦብላ ንፋስ ባሕሪ) ሉቃ. 8፣22-26
19: ኣጋንናትዊ ሉቃ. 8፣27-39
20: ን5,000 ሰባት ይምግብ ሉቃ. 9፣11-17
21: ሓቀኛ መንነት የሱስ ሉቃ. 9፣18-22
22: ጸሎት ጎይታ ሉቃ. 11፣1-4
23: ጸሎትን ጭንቀትን ሉቃ. 11፣9-13, ሉቃ. 12፣22-28
24: ህዝቢ መንግስቲ ኣምላኽ ሉቃ. 13፣18-19
25: ግጭት መንግስቲ ኣምላኽ ሉቃ. 12፣10-16
26: ሕያዋይ ሳምራዊ ሉቃ. 10፣25-37
27: ዕዉር ሰብኣይ ሉቃ. 18፣35-43
28: ዘኬዎስ  ሉቃ. 19፣1-10
29: ዓወታዊ ምእታው  ሉቃ. 19፣28-41
30: ኣገዳስነት ገንዘብ ሉቃ. 19፣45 – 21፣4
31: ስልጣን የሱስ ሉቃ. 20፣1-26
32: ናይ መወዳእታ ድራር  ሉቃ. 22፣7-23
33: ዘተ እታ ደርቢ ሉቃ. 22፣26-38
34: ክሕደት ሉቃ. 22፣40-65
35: እቲ ፈተና ሉቃ. 22፣63-71
36: ስቕለት የሱስ ሉቃ. 23፣25-43
37: ሞት የሱስ ሉቃ. 23፣44-56
38: የሱስ ተንሲኡ! ሉቃ. 23፣56 – 24፣50
39: መጸዋዕታ ሮሜ. 3፣23 ሮሜ. 5፣8 ሮሜ. 6፣23
40: ዓቢ ትእዛዝ ማቴ. 28፣18-20