Dager med Jesus

01: Begynnelsen Johannes 3:16-17

02: Mirakelfødsel  Lukas 1:3 – 2:18

03: Jesu dåp  Lukas 3:1-23

04: Ekte ydmykhet  Lukas 18:10-14

05: Mirakelfangst  Lukas 5:4-11

06: Vekke opp døde  Lukas 8:41-56

07: Utvelgelsen av de 12  Lukas 5:27-28; 6:12-16

08: Salig-prisningene Lukas 6:17-23

09: Bergprekenen Del 1  Lukas 6:24-27

10: Bergprekenen Del 2  Lukas 6:27-42

11: Tilgitt og korrigert Lukas 7:36-50

12: Johannes’ spørsmål Lukas 7:18-23

13: Lignelsen om såmannen Lukas 8:4-15

14: Stormen  Lukas 8:22-26

15: Den besatte  Lukas 8:27-39

16: Metter 5000  Lukas 9:11-17

17: Jesu sanne identitet  Lukas 9:18-22

18: Bønnen “Vår Far”  Lukas 11:1-4

19: Bønn og bekymring  Lukas 11:9-13; 13:22-28

20: Barmhjertige samaritan  Lukas 10:25-37

21: En blind blir seende  Lukas 18:25-43

22: Sakkeus  Lukas 19:1-10

23: Triumferende inntog  Lukas 19:28-41

24: Pengenes betydning  Lukas 19:45 – 21:4

25: Jesu autoritet  Lukas 20:1-26

26: Siste måltid  Lukas 10.25-37

27: Samtale på øvre sal  Lukas 22:26-38

28: Fornektelsen  Lukas 22:40-65

29: Rettergangen Lukas 22:63-71

30: Korsfestet Lukas 22:25-43

31: Jesu død Lukas 23:44-56

32: Han er oppstått! Lukas 23:56 – 24:50

33: Invitasjonen Romerne 3:23; 5:8; 6:23

34: Misjons-befalingen  Matteus 28:18-20

01: Respons på nåden  Lukas 8:41-56

02: Tilgivelse og nåde Lukas 7:36-50

03: Nådens gjerninger  Lukas 10:25-37

04: På leting etter nåde Lukas 18:35-43

05: Nådens bevis  Lukas 19:1-10

06: Nåden på korset  Lukas 23:39-56