8 ቀናት ከኢየሱስ ጋር: ኢየሱስ ማነው?

01: ኢየሱስ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው  ሉቃስ 1:3-2:18, 3:1-23, 4:1-13
02: ኢየሱስ የእግዚአብሔርን መንገድ አስተማረ  ሉቃስ 6:17-42, 18:10-14
03: ሃይል ሁሉ የኢየሱስ ነው  ሉቃስ 7:36-50, 8:27-56
04: ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው  ሉቃስ 9:18-22,28-36; 19:28-41; 18:31-34
05: ኢየሱስ ስለ እኛ ተሰቃየ  ሉቃስ 22:40-23:11
06: ኢየሱስ ለእኔ ሞቷል።  ሉቃስ 23:26-56
07: ኢየሱስ ከሞት ተነሳ  ሉቃስ 23:56-24:50; ማቴዎስ 28:18-20
08: ግብዣ  ሮሜ 3:23, 5:8, 6:23