01: መጀመሪያ  ዘፍጥ 1:1 – 26:5፣ ኢሣ 52:7-53:12
02: ተዓምራዊው መወለድ  ሉቃስ 1:3-2:18
03: የኢየሱስ ጥምቀት  ሉቃስ 3:1-23
04: ሠይጣን ኢየሱስን ፈተነው  ሉቃስ 4:1-13
05: የኢየሱስ ተልዕኮ  ሉቃስ 4:16-31
06: እውነተኛ ትህትና  ሉቃስ 18:10-14
07: ተዓምራዊው መያዝ  ሉቃስ 5:4-11
08: የሞተውን ማስነሳት  ሉቃስ 8:41-56
09: የአስራ ሁለቱ መመረጥ   ሉቃስ 5:27-28,6:12-16
10: ብፁዓን  ሉቃስ 6:17-23
11: የተራራው ስብከት   (ክፍል 1) ሉቃስ 6:24-27
12: የተራራው ስብከት   (ክፍል 2)  ሉቃስ 6:27-42
13: ምህረት የተደረገለትና የተነቀፈው ሉቃስ 7:36-50
14: ሴት ደቀመዛሙርት  ሉቃስ 8:1-3
15: የዩሐንስ ጥያቄ  ሉቃስ 7:18-23
16: የመሬት ምሣሌዎች  ሉቃስ 8:4-15
17: የመብራቱ ምሣሌ  ሉቃስ 8:16-18
18: ዓውሎ ንፋስ  ሉቃስ 8:22-26
19: አጋንንታዊ  ሉቃስ 8:27-39
20: 5,000 ሰዎችን መገበ  ሉቃስ 9:11-17
21: የኢየሱስ እውነተኛ ስብዕና  ሉቃስ 9:18-22
22: የአምላክ ፀሎት  ሉቃስ 11:1-4
23: ፀሎትና ሥጋት  ሉቃስ11:9-13,12:22-28
24: የመንግስት ሰዎች  ሉቃስ 13:18-19
25: የመንግስት ግጭት  ሉቃስ 12:10-16
26: ደጉ ሳምራዊ  ሉቃስ 10:25-37
27: አይነ ስውር ሰውዬ  ሉቃስ 18:35-43
28: ዘኬዎስ  ሉቃስ 19:1-10
29: የድል አድራጊ አገባብ  ሉቃስ 19:28-41
30: ገንዘብ ልዩነት ያመጣል ሉቃስ 19:45-21:4
31: የኢየሱስ ሥልጣን ሉቃስ 20:1-26
32: የመጨረሻው ዕራት ሉቃስ 22:7-23
33: የላይኛው ክፍል ንግግር ሉቃስ 22:26-38
34: ክህደት  ሉቃስ 22:40-65
35: ፈተና  ሉቃስ 22:63-71
36: ተሰዋ  ሉቃስ 23:25-45
37: የኢየሱስ ሞት  ሉቃስ 23:44-56
38: ከሞት ተነሳ  ሉቃስ 23:56-24:50
39: ግብዧ  ሮሜ 3:23,5:8,6:23
40: ታላቁ ተልዕኮ  ማቴዎስ 28:18-20