Dabisa pisnaasi nɛ Yesu

Dabisir yinne Daar: Pin’ilʋg  Joon 3:16-17
Daba ayi’ Daar: Nyalima du’am  Luk 1:3-2:18
Daba atan’ Daar: Yesu ku’om sʋʋb  Luk 3:1-23
Daba anaasi Daar: Suntaana mak Yesu  Luk 4:1-13
Daba anu Daar: Yesu tʋʋma  Luk 4:16-31
Daba ayuobʋ Daar: Sida siem mɛŋ  Luk 18:10-14
Daba ayɔpɔi Daar: Nyalima gban’ab  Luk 5:4-11
Daba anii Daar: Kum duosʋg  Luk 8:41-56
Daba awai Daar: Pii nɛ ayi’ la gaŋir   Luk 5:27-28,6:12-16
Dabpiiga Daar: Bareka amɛŋa  Luk 6:17-23
Dab-pii nɛ yinne Daar: Zuor zug labaar (zin’ig 1) Luk 6:24-27
Dab-pii nɛ ayi’ Daar: Zuor zug labaar (zin’is 2)  Luk 6:27-42
Dab-pii nɛ atan’ Daar: Kɛ taali bas ka kɛn’ɛs o Luk 7:36-50
Dab-pii nɛ anaasi Daar: Nya’andɔllib pu’ab  Luk 8:1-3
Dab-pii nɛ anu Daar: Joon bu’osa  Luk 7:18-23
Dab-pii nɛ ayuobʋ Daar: Tan’am siilʋŋ la  Luk 8:4-15
Dab-pii nɛ ayɔpɔi Daar: Fitir la siilʋŋ  Luk 8:16-18
Dab-pii nɛ anii Daar: Sisi’etita’ar  Luk 8:22-26
Dab-pii nɛ awai Daar: Kikirisi mɔr sɔ’  Luk 8:27-39
Dabpisi Daar: Diisid 5,000  Luk 9:11-17
Dab-pisi nɛ yinne Daar: Yesu n sid an sɔ’  Luk 9:18-22
Dab-pisi nɛ ayi’ Daar: Zugsɔb sɔsʋg  Luk 11:1-4
Dab-pisi nɛ atan’ Daar: Winsɔsʋg nɛ dabiem  Luk 11:9-13,12:22-28
Dab-pisi nɛ anaasi Daar: Sʋ’ʋlim la nidib  Luk 13:18-19
Dab-pisi nɛ anu Daar: Sʋ’ʋlim dataadʋg  Luk 12:10-16
Dab-pisi nɛ ayuobʋ Daar: Samaritan ninsʋŋ  Luk 10:25-37
Dab-pisi nɛ ayɔpɔi Daar: Dau zʋnzɔŋ  Luk 18:35-43
Dab-pisi nɛ anii Daar: Zakiyɔs  Luk 19:1-10
Dab-pisi nɛ awai Daar: Jerusalem teŋin kpɛn’ɛb  Luk 19:28-41
Dabpistan’ Daar: Ligidi yɛla Luk 19:45-21:4
Dabpistan’ nɛ yinne Daar: Yesu kpi’euŋ la Luk 20:1-26
Dabpistan’ nɛ ayi’ Daar: Dikɛuu Luk 22:7-23
Dabpistan’ nɛ atan’ Daar: Zugʋn dɔɔgʋn la pian’ad Luk 22:26-38
Dabpistan’ nɛ anaasi Daar: Figilʋŋ  Luk 22:40-65
Dabpistan’ nɛ anu Daar: Saria kadib la  Luk 22:63-71
Dabpistan’ nɛ ayuobʋ Daar: Dapuudir zug kpa’ab  Luk 23:25-45
Dabpistan’ nɛ ayɔpɔi Daar: Yesu kum  Luk 23:44-56
Dabpistan’ nɛ anii Daar: O vʋ’ʋgya!  Luk 23:56-24:50
Dabpistan’ nɛ awai Daar: Kaanbʋg  Room dim 3:23, 5:8, 6:23
Dabpisnaasi Daar: Nɔzi’eltita’ar  Mateo 28:18-20