N Ne Yeesu Soga Tɔperaanuatoro: 

Umee Yeesu ɔ?

Tɔpelogle: Yeesu ɛ Korowii dɛ ba Ya Ne o So  Luk 1:3-2:18, 3:1-23, 4:1-13
Tɔpenɛɛte: Yeesu chagle Nɛra Korowii Wa  Luk 6:17-42, 18:10-14
Tɔpetooro: Yeesu Dɔ Kpegri Kohona  Luk 7:36-50, 8:27-56
Tɔpenaarɛ: Yeesu ɛ Korowii Bie  Luk 9:18-22,28-36; 19:28-41; 18:31-34
Tɔpenue: Yeesu koh n Waa Na Wahala  Luk 22:40-23:11
Tɔpenumɛl: Yeesu koh n waa sewɛ  Luk 23:26-56
Tɔpenuanɛ: Yeesu Ir Seo Ta  Luk 23:56-24:50; Matt 28:18-20
Tɔpenuatoro: Korowii Ta Nɔn dɛɛ Yerɛ  Romans 3:23, 5:8, 6:23