N ne Yeesu Soga Tɔpera fifraanaarɛ

Tɔpelogle: Wobɛlbwa Mumpar  Mumpar 1:1 – 26:5; Aesaya 52:7-53:12
Tɔpenɛɛte: Nyokpoa Lola Wa  Luke 1:3-2:18
Tɔpetooro: Yeesu Korowii Nee Sɔe Wa  Luke 3:1-23
Tɔpenaarɛ: Bɔnsam Daahna Waa Daah Yeesu Na  Luke 4:1-13
Tɔpenue: Yeesu Toma Mun Pae wa  Luke 4:16-31
Tɔpenumɛl: Pwɛre Doe kohona wa  Luke 18:10-14
Tɔpenuanɛ: Pɛŋedamanta Lawa wa  Luke 5:4-11
Tɔpenuatoro: Nɛra seo Ta Ira  Luke 8:41-56
Tɔpenuanaarɛ: Habɔteŋra Fi dɛ Banɛ la Lera   Luke 5:27-28,6:12-16
Tɔpera Fi: Som Nae Wa  Luke 6:17-23
Tɔpera Fi dɛ beŋkpoŋ: Yeesu Waa Bola Bwe doa (Logla) Luke 6:24-27
Tɔpera Fi Dɛ Anɛ: Yeesu Waa Bola Bwe Doa (Nɛɛtena)  Luke 6:27-42
Tɔpera Fi Dɛ Atoro: Pwaeh Ne Dɔŋa Wechɔga Kpɔe Dɛ Kɛ Wa Luke 7:36-50
Tɔpera Fi Dɛ Anaarɛ: Haahna Baa ɛ Habɔteŋra  Luke 8:1-3
Tɔpera Fi Dɛ Anue: Jɔn Webɔɔra  Luke 7:18-23
Tɔpera Fi Dɛ Anumɛl: Harɛre Sɛgla Wa  Luke 8:4-15
Tɔpera Fi Dɛ Anuanɛ: Kandea Baa Kpɔ kon Pi O Ta Sɛgla Wa  Luke 8:16-18
Tɔpera Fi Dɛ Anuatoro: Peujen Bɛl Ne Nehɛma Wa  Luke 8:22-26
Tɔpera Fi Dɛ Anuanaarɛ: Kwaa aa Dɛ Ir Nɛra Nɛ  Luke 8:27-39
Tɔpera Fifraanɛ: Yeesu Tɛ Nɛra Kagboŋa Banue Kondikwa Ba Di  Luke 9:11-17
Tɔpera Fifraanɛ Dɛ Beŋkpoŋ: Yeesu Nɛnsoo Waa Ɛa wa  Luke 9:18-22
Tɔpera Fifraanɛ Dɛ Anɛ: Gɛ Yaa Soŋe Korowii Wa  Luke 11:1-4
Tɔpera Fifraanɛ Dɛ Atoro: Korowii Soŋa Ne Sibegra Wa  Luke 11:9-13,12:22-28
Tɔpera Fifraanɛ Dɛ Anaarɛ: Korowii Kora La Nɛra  Luke 13:18-19
Tɔpera Fifraanɛ Dɛ Anue: Wenaale Ne Korowii Kora la Wa  Luke 12:10-16
Tɔpera Fifraanɛ Dɛ Anumɛl: Samaria Nɛndɛɛge Sɛgla  Luke 10:25-37
Tɔpera Fifraanɛ Dɛ Anuanɛ: Nyoŋe Bɛl Waa Dɛ Soŋe Kwaa Wa  Luke 18:35-43
Tɔpera Fifraanɛ Dɛ Anuatoro: Sakeo Wa  Luke 19:1-10
Tɔpera Fifraanɛ Dɛ Anuanaarɛ: Yeesu Aa Jo Jerusalam Jirima Ne wa  Luke 19:28-41
Tɔpera Fifraatoro: Suuga Wa Luke 19:45-21:4
Tɔpera Fifraatoro Dɛ Beŋkpoŋ: Kpegri Yeesu Aa Dɔa Luke 20:1-26
Tɔpera Fifraatoro Dɛ Anɛ: Yeesu Ne o Habɔteŋra Galekaa Dii wa Luke 22:7-23
Tɔpera Fifraatoro Dɛ Atoro: Habɔteŋra cheme Dea Waa Lɔ Nyundua bini Luke 22
Tɔpera Fifraatoro Dɛ Anaarɛ: Yeesu Lawa Wa  Luke 22:40-65
Tɔpera Fifraatoro Dɛ Anue: Ba Lawɛ Yeesu Ka Cheme Nomonome Sie  Luke 22:63-71
Tɔpera Fifraatoro Dɛ Anumɛl: Ba Kpaa Yeesu Pɛl Dagagre Ta  Luke 23:25-45
Tɔpera Fifraatoro Dɛ Anuanɛ: Yeesu Seo Wa  Luke 23:44-56
Tɔpera Fifraatoro Dɛ Anuatoro: Yeesu Ir Seo Ta  Luke 23:56-24:50
Tɔpera Fifraatoro Dɛ Anuanaarɛ: Nɔn Tae Yerɛ Nɛn  Room 3:23, 5:8, 6:23
Tɔpera Fifraanaarɛ: Mmarajen La  Matiu 28:18-20